Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Tokap Service Oy

Rekisterinpitäjä
Nimi: Tokap Service Oy

Ytunnus: 22488107

Osoite: Nietostie 3

Postinumero: 01390

Postitoimipaikka: VANTAA

Sähköpostiosoite: info@tokap.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: Jani Prähky

Puhelinnumero: 044 076 6685

Sähköposti: jani@tokap.fi

Tietosuojavastaava
Nimi: Jani Prähky

Puhelinnumero: 044 076 6685

Sähköposti: jani@tokap.fi


Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakastietoja käytetään yhtiön palveluiden tilaamiseen ja tilausten toimittamiseen, ylläpitoon,
kehittämiseen, laadun varmistamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon. Lisäksi niitä käytetään
palveluiden tuottamiseen ja toimeksiantojen ja laskutuksen hoitamiseen. Rekrytointikaavakkeista
kerättäviä henkilötietoja käytetään työnhakijoiden kontaktointiin rekrytointiprosessin aikana.


Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän
sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Työnhakijoiden tietoja kerätään ja käsitellään työnhakijan
suostumuksella rekrytointiprosessin täytäntöön panemiseksi. Henkilötietojen käsittely perustuu
myös lakisääteisiin velvoitteisiin, kuten kirjanpitovelvoitteisiin ja lakisääteisiin
raportointivelvoitteisin esimerkiksi veroviranomaisille.


Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, ytunnus, yhteys ja laskutustiedot, asiakas tai muuhun sopimussuhteeseen
liittyvät tiedot, esimerkiksi laskutus ja maksutiedot, asiakastapahtumatiedot ja sopimustiedot.
Tilapäinen rekrytointirekisteri: henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, CV tai muu
henkilön itsensä antama tieto.


Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan tai työnhakijan kanssa tehtävän
sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.


Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja: henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain
sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics analytiikkatyökalun
avulla.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä
ulkopuolisista palvelun tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolella.


Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle
lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internetsivujen ylläpitäjän
tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä
mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme
jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai
tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen
tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän
saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste
toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä
ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja
tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.


Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSLsuojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla,
käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa
olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.


Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuojaasetuksen artikla 22) ei tehdä.


Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on
talletettu.


Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.


Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista
tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa
käsittelyä EU:n tietosuojaasetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.


Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä
henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on
myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

 
 
Lähde: www.tietosuoja.fi